Tác giả Connor

Connor

Tác giả tại freetuts.net. Tham gia viết bài từ năm 2014 với mục đích chia sẻ và học hỏi, rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để mình có thể viết nhiều bài hữu ích hơn.


Thông tin liên hệ:

  • Email: Connor@gmail.com
  • Skype: kaito.code

Giới thiệu:

Chia sẻ trạng thái: