Trong Javascript có thể gán giá trị cho biến lúc khai báo không?

Mình có một thắc mắc là trong Javascript có thể gán giá trị cho biến lúc khai báo không? nếu có thì cho một vài ví dụ cụ thể.

Hoàn toàn được bằng cách dùng toán tử bằng (=) lúc khai báo.

Ví dụ:

var myName = 'Nguyễn Văn Cường';

Trường hợp không gán giá trị lúc khai báo thì code sẽ như sau:

// Khai báo biến
var myName;

// Gán giá trị cho biến
myName = 'Nguyễn Văn Cường';

Bài tập khác

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.