HỖ TRỢ TÌM VIỆC LÀM LẬP TRÌNH WEB

Nếu bạn có trên 2 năm kinh nghiệm thì hãy để lại thông tin và mình sẽ liên hệ với các nhà tuyển dụng để tìm công việc phù hợp cho bạn nhé.

                    
           
           
                 
Lưu ý: Hãy để lại thông tin thật chi tiết, nhất là thông tin về kinh nghiệm, các dự án đã làm, địa chỉ hiện tại, mức lương mong muốn, .. vì đó là những thông tin mà các nhà tuyển dụng sẽ duyệt hồ sơ của bạn.

Ứng viên nhận ngay từ 2 triệu - 6 triệu đồng khi ứng tuyển thành công và vượt qua thời gian thử việc 2 tháng.