Home > Tác giả > TheHalfHeart

Tác giả TheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.


Thông tin liên hệ:

  • Email: cuongfarmer@gmail.com
  • Phone: 0979306603
  • Skype: TheHalfHeart

Giới thiệu:

Thân chào tất cả các bạn!

Tôi xuất thân từ trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành chính là cử nhân công nghệ phần mềm. Năm tôi vào học là năm 2009 nhưng mãi đến năm 2014 tôi mới chính thức thoát khỏi  danh nghĩa sinh viên, lý do chính là tôi nợ 2 môn học Quy Hoạch Tuyến Tính và Giải Tích 2. Trong suốt ba năm lập trình của mình tôi luôn có ấp ủ thành lập một website chia sẻ kiến thức lập trình cho đời sau, và cho tới bây giờ tôi đã thành công khi đưa freetuts.net trở thành một website cũng tương đối đầy đủ về kiến thức lập trình web.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP