Tác giả ThienIT

ThienIT

Xin chào, mình là Thiện, biệt danh Thiện IT. Mình đã tham gia nhiêu diễn đàn, lĩnh vực mình thích là thủ thuật máy tính.


Thông tin liên hệ:

  • Email: thiencomputerpro@gmail.com

Giới thiệu: