Hãy khai báo 5 biến đúng và 5 biến sai trong Javascript

Đây là bài tập của bài Biến và khai báo biến trong javascript

Bằng kiến thức đã học trong bài lý thuyết bạn hãy tự mình biên soạn ra 5 biến đúng và 5 biến sau trong Javascript, sau đó gián giá trị cho chúng và sử dụng hàm document.write để in ra ngoài trình duyệt.

Bài giải

Để giải bài này bạn phải đọc kỹ quy tắc khai báo biến. Và sau đây là bài giải tham khảo.

5 cách khai báo biến sai trong Javascript.

var $username; // Sai vì có ký tự đặc biệt $
var user name; // Sai vì có khoảng trắng
var username // Sai vì thiếu dấu chấm phẩy ở cuối lệnh
var 1username; // Sai vì ký tự đầu tiên là số
var username1 username 2 username 3; // sai vì thiếu dấu phẩy ngăn cách giữa các biến

5 cách khai báo biến đúng trong Javascript

// Khai báo biến
var domain;
var email;
var fullname, phone, skype;

// Gán giá trị cho biến
domain = 'freetuts.net';
email = 'thehalfheart@gmail.com';
fullname = 'Nguyễn Văn Cường';
phone = '0979306603';
skype = 'thehalfheart';

// In biến ra trình duyệt
document.write(domain);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(email);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(fullname);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(phone);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(skype);

Danh sách câu hỏi và bài tập

Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, mình không cam kết các nội dung trên website, vì vậy không được sử dụng để in ấn hay kinh doanh.
Hãy để lại link bài viết gốc khi chia sẻ bài viết này, mình sẽ report DMCA với những website vi phạm nội dung bản quyền mà mình đã đưa ra.

Nguồn: freetuts.net

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.