Bảng phân công công việc

Danh sách nhiệm vụ hiện tại của các tác giả.

@TheHalfHeart

Cập nhật nội dung series Javascript căn bản, quay bộ video học Javascript căn bản miễn phí.

@ThienIT

Viết bài cho hai chủ đề downloadthủ thuật.

@VanNguyen

Viết bài cho series Java core.

@QuangTuan

Viết bài cho series C# căn bản.

@yendevy

Viết bài cho sereis bootstrap 4.

Đề nghị các tác giả viết đúng chủ đề được đưa ra.