Home > Digital Marketing > Thủ thuật SEO > Các thẻ META cần thiết với SEO 2021
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Các thẻ META cần thiết với SEO 2021

Mình xuất thân không có kinh nghiệm SEO, nhưng cũng xin mạn phép đăng một bài thảo luận về các thẻ meta cần thiết cho seo. Bài viết mục đích mang tính chất tham khảo dành cho các bạn coder nhằm mục đích tối ưu SEO cho website cá nhân của mình, không đụng chạm đến các blogger hay SEOer khác nên nếu có gì mạo phạm thì các bạn bỏ qua nhé.

Lưu ý: Bài viết mình viết ở góc độ hiểu với nhau, không chú trọng vào từ chuyên ngành về SEO

1. Các loại trang (page_type) của website.

Trong một trang web chúng ta chia làm ba loại như sau:

 • Loại 1: website, loại này thường là những trang riêng lẻ và chung chung, không chú trọng vào một nội dung cố định. Ví dụ như trang chủ website
 • Loại 2: object, loại này thường là những trang danh sách bài viết của chuyên mục, tags
 • Loại 3: article, loại này thường là những trang chi tiết sản phẩm, chi tiết tin tức

2. Giới thiệu các thẻ meta thông dụng

Tôi cũng không mất thời gian giải thích các thẻ meta là gì nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn, nếu bạn chưa biết nó là gì thì hãy google search nhé :D. Dưới đây là danh sách các thẻ meta:

Nhóm 1: Normal

 • <title>Tiêu đề trang web</title>
 • <meta name="description" content="Mô tả trang web" />
 • <meta name="keywords" content="Các keywords"/>
 • <meta name="revisit-after" content="Thời gian viếng thăm trang" />
 • <meta name="robots" content="Config index cho trang"/>
 • <link rel="canonical" href="Link trang hiện tại"/>
 • <link rel="next" href="Trang kế tiếp"/>
 • <link rel="prev" href="Trang kế sau" />

Nhóm 2: Google Authorship

 • <link rel="author" href="https://plus.google.com/[Google+_Profile]/posts"/>
 • <link rel="publisher" href=”https://plus.google.com/[Google+_Page_Profile]"/>

Nhóm 3: Schema.org markup for Google

 • <meta itemprop="name" content="Tiêu đề trang web">
 • <meta itemprop="description" content="Mô tả trang web">
 • <meta itemprop="image" content="Link đến hình đại diện cho bài viết">

Nhóm 4: Open Graph data

 • <meta property="og:title" content="Tiêu đề trang web" />
 • <meta property="og:locale" content="vi_VN" />
 • <meta property="og:type" content="Loại trang như phần 1 trình bày" />
 • <meta property="og:url" content="Link trang hiện tại" />
 • <meta property="og:image" content="Link đến hình đại diện cho bài viết" />
 • <meta property="og:description" content="Mô tả trang web" />
 • <meta property="og:site_name" content="Tên của site, trang mình là Free Tutorials" />
 • <meta property="og:updated_time" content="Thời gian cập nhật cuối cùng của bài viết" />
 • <meta property="article:published_time" content="Thời gian đăng của bài viết" />
 • <meta property="article:modified_time" content="Thời gian cập nhật cuối cùng của bài viết" />
 • <meta property="article:section" content="tên chuyên mục của bài viết" />
 • <meta property="article:tag" content="Tên tag của bài viết, nếu có nhiều tag thì tạo nhiều thẻ" />
 • <meta property="fb:admins" content="Facebook Admin ID của trang" />

3. Các thẻ meta tương ứng với từng loại trang

Đối với page website

Với loại này thì ta cần những thẻ meta như sau:

Nhóm 1: Normal

 • <title>Tiêu đề trang web</title>
 • <meta name="description" content="Mô tả trang web" />
 • <meta name="keywords" content="Các keywords"/>
 • <meta name="revisit-after" content="Thời gian viếng thăm trang" />
 • <meta name="robots" content="Config index cho trang"/>
 • <link rel="canonical" href="Link trang hiện tại"/>

Nhóm 2: Google Authorship

 • <link rel="publisher" href=”https://plus.google.com/[Google+_Page_Profile]"/>

Nhóm 3: Schema.org markup for Google

 • <meta itemprop="name" content="Tiêu đề trang web">
 • <meta itemprop="description" content="Mô tả trang web">
 • <meta itemprop="image" content="Link đến hình đại diện cho bài viết">

Nhóm 4: Open Graph data

 • <meta property="og:title" content="Tiêu đề trang web" />
 • <meta property="og:locale" content="vi_VN" />
 • <meta property="og:type" content="website" />
 • <meta property="og:url" content="Link trang hiện tại" />
 • <meta property="og:image" content="Link đến hình đại diện cho bài viết" />
 • <meta property="og:description" content="Mô tả trang web" />
 • <meta property="og:site_name" content="Tên của site, trang mình là Free Tutorials" />
 • <meta property="fb:admins" content="Facebook Admin ID của trang" />

Đối với page object

Đối với loại này ta cần những thẻ meta như sau:

Nhóm 1: Normal

 • <title>Tiêu đề trang web</title>
 • <meta name="description" content="Mô tả trang web" />
 • <meta name="keywords" content="Các keywords"/>
 • <meta name="revisit-after" content="Thời gian viếng thăm trang" />
 • <meta name="robots" content="Config index cho trang"/>
 • <link rel="canonical" href="Link trang hiện tại"/>
 • <link rel="next" href="Trang kế tiếp"/>
 • <link rel="prev" href="Trang kế sau" />

Nhóm 2: Google Authorship

 • <link rel="publisher" href=”https://plus.google.com/[Google+_Page_Profile]"/>

Nhóm 3: Schema.org markup for Google

 • <meta itemprop="name" content="Tiêu đề trang web">
 • <meta itemprop="description" content="Mô tả trang web">
 • <meta itemprop="image" content="Link đến hình đại diện cho bài viết">

Nhóm 4: Open Graph data

 • <meta property="og:title" content="Tiêu đề trang web" />
 • <meta property="og:locale" content="vi_VN" />
 • <meta property="og:type" content="object" />
 • <meta property="og:url" content="Link trang hiện tại" />
 • <meta property="og:image" content="Link đến hình đại diện cho bài viết" />
 • <meta property="og:description" content="Mô tả trang web" />
 • <meta property="og:site_name" content="Tên của site, trang mình là Free Tutorials" />
 • <meta property="fb:admins" content="Facebook Admin ID của trang" />

Đối với page article

Đối với loại này ta có các thẻ meta như sau:

Nhóm 1: Normal

 • <title>Tiêu đề trang web</title>
 • <meta name="description" content="Mô tả trang web" />
 • <meta name="keywords" content="Các keywords"/>
 • <meta name="revisit-after" content="Thời gian viếng thăm trang" />
 • <meta name="robots" content="Config index cho trang"/>
 • <link rel="canonical" href="Link trang hiện tại"/>

Nhóm 2: Google Authorship

 • <link rel="author" href="https://plus.google.com/[Google+_Profile]/posts"/>
 • <link rel="publisher" href=”https://plus.google.com/[Google+_Page_Profile]"/>

Nhóm 3: Schema.org markup for Google

 • <meta itemprop="name" content="Tiêu đề trang web">
 • <meta itemprop="description" content="Mô tả trang web">
 • <meta itemprop="image" content="Link đến hình đại diện cho bài viết">

Nhóm 4: Open Graph data

 • <meta property="og:title" content="Tiêu đề trang web" />
 • <meta property="og:locale" content="vi_VN" />
 • <meta property="og:type" content="article" />
 • <meta property="og:url" content="Link trang hiện tại" />
 • <meta property="og:image" content="Link đến hình đại diện cho bài viết" />
 • <meta property="og:description" content="Mô tả trang web" />
 • <meta property="og:site_name" content="Tên của site, trang mình là Free Tutorials" />
 • <meta property="og:updated_time" content="Thời gian cập nhật cuối cùng của bài viết" />
 • <meta property="article:published_time" content="Thời gian đăng của bài viết" />
 • <meta property="article:modified_time" content="Thời gian cập nhật cuối cùng của bài viết" />
 • <meta property="article:section" content="tên chuyên mục của bài viết" />
 • <meta property="article:tag" content="Tên tag của bài viết, nếu có nhiều tag thì tạo nhiều thẻ" />
 • <meta property="fb:admins" content="Facebook Admin ID của trang" />

Trong bài không đề cập đên các thẻ meta social khác

4. Lời kết

Trên đây là những thẻ meta chỉ mang tính chất tham khảo, nếu không đúng mong các bạn bỏ qua và chỉnh sửa giúp mình hoàn thiện bài này một cách tốt nhất. Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ

-------------------#####-------------------

Khóa học nổi bật:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP