Chủ đề: Bảo tồn dinh dưỡng cho cây thối rể nặng

Việc xử lý cây thối rể nặng tốn rất nhiều thời gian. Nếu để cây ra đọt non mới thì càng làm cây suy yếu, lá non khi già lại vàng tiếp. Do đó, việc bảo toàn dinh dưỡng để cây phát triển rể là đều cần thiết. Nên ngưng ( cắt ) 1-2 lần ra cơi. Vậy cách nào nhận biết cây đang suy yếu nặng?

Dấu hiệu bệnh thối rẻ

  • Lá vàng toàn bộ nhánh mới ra mà không có dấu hiệu dừng lại.
  • Cơi đọt mới dưới 2 đọt trên một nhánh
  • Cơi đọt ra kèm theo bông
  • Lá nhỏ, vàng và đọt không mập và dài

Các bước tiến hành khắc phục

Việc dùng hóa chất xử lý đọt nên hạn chế và chỉ áp dụng trên diện tích lớn. Đối với diện tích nhỏ thì dùng tay bẻ ngọn. Dùng kéo cắt bỏ bớt cành vàng để cây tập trung dinh dưỡng cho việc ra rể.

Vậy là sau khi xử lý bệnh ở gốc rể, cây ra đọt còn vàng, ngắn bẻ bỏ, và tiếp tục dưỡng rể phải không?

Vì bông sẽ ức chế sinh trưởng của rể và khi đậu trái sẽ làm cây suy yếu thêm, nên lặt toàn bộ cơi đọt nếu xuất hiện bông, và chắc phải phun thêm thuốc trừ bệnh hổ trợ lên lá nếu thấy rể tiếp tục đen. Còn không phải phun phân bón lá hổ trợ hoặc kích rể. Một khi cây vàng toàn bộ lá và rể cái và rể nhánh bị tuột vỏ thì mới hết cứu.

Có cách nào triệt lộc non thay vì phải lặt bỏ?

Ở sầu riêng thì thấy khi ra mắc cua họ phun 600 lít nước với tỉ lệ pha 1 kg k2so4 + 1 kg acid photphoric + 1kg ZnSo4. Phun 3-4 lần cách nhau 3 ngày.

Cách phòng trừ bệnh thối rể

Quản lý nước khi cây bị thối rể vào mùa mưa.

Khi mưa dầm liên tục, làm mực nước trong mương tăng cao. Khiến nước thấm vào trong mô gây thối rể.

Ngoài xẻ rãnh thoát nước giữa liếp thì việc rút nước mương cạn chỉ chừa lại 20-30cm là cần thiết. Lưu ý, không rút nước cạn hết sẽ làm xì phèn.

Đối với vùng đồi núi, làm rãnh thoát nước sâu từ 50-80 cm.

Việc tưới nước cũng cần lưu ý: khi đất khô mới tưới, khoảng 3-4 ngày tưới 1 lần là tốt nhất.

Nước là nguyên nhân gây thối rể hàng đầu nên anh em hết sức lưu ý.

Nguồn: FB Nguyễn Huy Vũ

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 34- THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 30 – HTML CSS cơ bản

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 029- Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql.

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

(Giảng viên: NGUYỄN ĐỨC VIỆT )

XEM