Chủ đề: Những lưu ý trước khi bón phân hóa học

Bón phân hóa học không đơn giản chỉ là mang phân ra bón cho cây trồng, mà có rất nhiều yếu tố quyết định đến thời điểm  bón phân có phù hợp hay không. Và sau đây Huy sẽ liệt kê những lưu ý trước khi bón phân hóa học cho cây trồng.

1/ Nhiệt độ

Nhiệt độ tối thích cho sự hút nước ở các cây trồng nhiệt đới vào khoảng 25 - 30°c. Đây là nhiệt độ sinh lí tối thích nên kích thích sự hút nước.

Nhiệt độ của đất tăng lên trên giới hạn 30 - 40°c thì sự hút nước của các cây trồng bị ức chế. Sự ức chế này là do hoạt động sông của chất nguyên sinh bị rối loạn khi gặp nhiệt độ cao và có thể bị biến tính.

Cho nên việc để cỏ hay che phủ gốc để hạn chế nhiệt độ là đều cần thiết và chúng ta nên ít tưới cây khi nhiệt độ đất trên 30oC

2/ Nồng độ oxi trong đất

Nồng độ oxi trong không khí là 21%, còn trong đất thì thấp hơn nhiều tùy thuộc vào các loại đất. Hàm lượng oxi trong đất khoảng 10 —12% là thích hợp nhất cho sự hút nước của rễ. Hàm lượng oxi thấp hơn 10% sẽ ức chế sự hút nước, còn khi hàm lượng oxi trong đất giảm xuống dưới 5%, rễ sẽ hô hấp yếm khí có hại cho cây và gây ra hạn sinh lí.

Trong sản xuất cần hạn chế hiện tượng yếm khí cho đất bằng biện pháp cung cấp oxi cho đất như làm đất kĩ khi gieo, phá váng, làm cỏ sục bùn, sục khí trong thủy canh...

3/ Nồng độ dung dịch đất

Sự xâm nhập nước từ đất vào rễ là một quá trình thẩm thấu. Vì vậy, khi nồng độ của dung dịch đất cao hơn nồng độ dịch bào hay áp suất thẩm thấu của đất lớn hơn áp suất thẩm thấu của rễ thì chẳng những rễ cây không thể hút được nước từ đất mà còn bị mất nước vào đất gây nên hạn sinh lí.

Đó là trường hợp khi cây trồng gặp đất mặn, đất phèn hay bón phân khoáng nhiều một lúc. Vì vậy, rễ cây muốn hấp thu được nước thì nồng độ dung dịch trong đất phải loãng. Rễ cây hấp thu nước thuận lợi khi nồng độ dung dịch đất loãng trong khoảng 0,02 - 0,05%.

4/ Hạn sinh lý

Không bón phân khi cây hạn sinh lý. Các trường hợp hạn sinh lí:

Nhiệt độ đất quá thấp: Rễ cây không lấy được nước mặc dù trong đất có nhiều nước sử dụng, trong lúc đó các bộ phận trên mặt đất vẫn bay hơi nước, cây mất cân bằng nước và bị héo. Trường hơp nàv thường xảy ra vào mùa đông khi nhiệt độ không khí và đất xuống quá thấp, một sẽ cây trồng kém chịu rét thường héo và có thể chết.

Nồng độ oxi trong đất quá thấp dẫn đến rễ cây thiếu oxi để hô hấp và cây không lấy được đủ nước mà vẫn bị héo. Ví dụ như các cây trồng cạn gặp mưa lâu, oxi bị đuổi khỏi mao quản đất làm cho rễ cây bị yếm khí và bị héo. Nếu sau mưa mà gặp nắng to thì quá trình thoát hơi nước mạnh hơn và hạn sinh lí càng trầm trọng hơn.

Nồng độ dung dịch đất quá cao: Nếu nồng độ dung dịch đất cao hơn nồng độ dịch bào của rễ thù sự mất cán bằng nước xây ra gây hạn sinh lí. Đấy là trường hợp thường gặp khi nước mặn tràn qua làm cho cáy trồng bị héo hoặc bón phân khoáng tập trung đồng thời làm rể cây không lấy nước được.

5/ Chọn thời điểm sinh lý của cây để bón phân thích hợp

Theo sinh lý cây, khi ra rể xong thì mới ra đọt non. Tuy nhiên bón phân giai đoạn đọt non thường gây cháy rể do rể chưa phát triển hoàn chỉnh. Vậy bón giai đoạn nào thích hợp?

Một nguyên tắc vàng cần nắm rỏ: rể cây sẽ ngừng phát triển khi chạm đến phân. Sau khi lá đã phát triển trưởng thành đầy đủ (lá già) thì đây là giai đoạn cần dinh dưỡng để tích lủy cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Bón phân giai đoạn này là ưu tiên số 1.

Đối với cây thiếu dinh dưỡng ở giai đoạn đọt non thì cần bổ sung dinh dưỡng qua lá có hàm lượng như : NPK 30-10-10 hoặc tốt nhất là NPK 15-30-15 .

Nguồn: FB Nguyễn Huy Vũ

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 34- THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 30 – HTML CSS cơ bản

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 029- Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql.

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
FEDU - 25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

(Giảng viên: NGUYỄN ĐỨC VIỆT )

XEM