Nhập môn CSDL

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: Tìm hiểu cơ sở dữ liệu là gì? và hệ quản trị CSDL MYSQL
Bài 02: Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
Bài 03: Mô hình dữ liệu mạng
Bài 04: Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)
ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.