Bàn ủi tên tiếng Anh là gì?

Bàn là hay còn dược gọi là bàn ủi, đây là dụng cụ dùng để ủi thẳng quần áo được làm bằng vải bằng sức nóng của lửa. Khi vài gặp hơi nóng sẽ trở về nguyên trạng thái ban đầu nên sẽ xóa đi các dấu nhăn.

  • Tiếng Việt: Bàn ủi hoặc bàn là
  • Tiếng Anh: Iron

Ví dụ:

Tôi muốn mua một cái bàn ủi
I want to buy an Iron

Trên là cách dịch từ bàn ủi sang tiếng Anh và ngược lại.

Tham khảo:

Nguồn: freetuts.net