Thuộc tính a trong CSS

Thẻ a có chức năng tạo một siêu liên kết, có thế sử dụng nó để liên kết từ trang này sang trang khác.

Thuộc tính quan trọng nhất của thẻ a là href, nó sẽ quy định nơi đến của liên kết.

Mặc định, các liên kết sẽ được biểu diễn trên trình duyệt với các kiểu sau:

 • liên kết chưa truy cập sẽ được gạch dưới và có màu xanh.
 • liên kết đã được click sẽ được gạch dưới và có màu tía.
 • liên kết active sẽ có màu đỏ và được gạch dưới.

Cách sử dụng thẻ a

Ví dụ: Sử dụng thẻ a để liên kết tới các trang wed lớn như google, youtube.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  	
  	<a href="https://www.google.com.vn/"> Trang wed Google</a>
		<br>
		<a href="https://www.youtube.com/"> Trang wed Youtube</a>
		<br>
		<a href="https://freetuts.net"> Trang wed Freetuts</a>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ a

 • href - Như đã nói ở trên, href là một thuộc tính không thể thiếu của thẻ a, nó chỉ ra mục tiêu mà liên kết sẽ nhảy tới.
 • download - chỉ định rằng mục tiêu sẽ được tải xuống khi người dùng click vào liên kết.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net