Thuộc tính img trong CSS

Thẻ img sẽ xác định một hình ảnh trong trang HTML.

Thực chất việc nhúng hình ảnh bằng thẻ img sẽ không chèn vào trang hình đó, mà nó chỉ liên kết hình ảnh đó với trang, sau đó thẻ img sẽ tạo ra một không gian để hiển thị hình ảnh đó. việc này cũng giống như cách làm việc của thẻ iframe.

Vậy nếu muốn hình ảnh khi được click sẽ nhảy tời một liên kết nào đó thì phải làm sao? bạn có thẻ đặt thẻ img nằm bên trong thẻ a để giải quyết vấn đề này.

Cách sử dụng

Ví dụ: Trước tiên, các bạn cần chuẩn bị hình ảnh image.jpg nằm cùng cấp với file HTML chứa nội dung sau:

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
    <body>
    	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<hr>
		<div>
			<img src="image.jpg" alt="hinh-anh">
		</div>
    </body>
</html>

 

Nguồn: freetuts.net