Thuộc tính meta trong CSS

Thẻ meta sẽ mô tả thông tin về trang, từ khóa, mô tả về tác giả, lần sửa cuối cùng .v.v.

Các thông tin mà thẻ meta mô tả sẽ không hiển thị trên trang mà sẽ được máy phân tích.

Cách sử dụng thẻ meta

Ví dụ: sử dụng thẻ meta để định nghĩa các thông tin về trang HTML.

Code
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Free Web tutorials">
  <meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
  <meta name="author" content="John Doe">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>

Trình duyệt hỗ trợ

  • Chrome
  • Firefox
  • IE
  • Safari
  • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net