Home > Download > Phần mềm
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Download phần mềm Windows

Chuyên mục tổng hợp các bài viết về phần mềm, bạn có thể tham khảo và sử dụng tài liệu phần mềm hoàn toàn miễn phí.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP