Hàm BAHTTEXT() trong Excel

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm BAHTTEXT trong Excel nhé!

1. Hàm BAHTTEXT trong Excel dùng để làm gì?

Hàm Bahttext của Excel là hàm có chức năng chuyển đổi một số thành văn bản tiếng Thái, với hậu tố "Baht".

Cú pháp của hàm là:

BAHTTEXT( number )

Trong đó đối số number là giá trị số mà bạn muốn chuyển đổi thành văn bản tiếng Thái.

2. Ví dụ về hàm BAHTTEXT trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy hai ví dụ đơn giản về hàm Bahttext của Excel.

ham bahttext trong excel PNG

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP