Hàm CLEAN() trong Excel

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CLEAN trong Excel để xóa những ký tự mở rộng - đặc biệt.

1. Hàm CLEAN trong Excel dùng để làm gì?

Hàm CLEAN sẽ xóa tất cả các ký tự không in (print) được khỏi chuỗi văn bản được cung cấp.

Hàm được thiết kế để loại bỏ các ký tự không in được, được biểu thị bằng các số từ 0 đến 31 của mã ASCII 7 bit, thường được tìm thấy khi bắt đầu dữ liệu đã được nhập vào Excel từ các ứng dụng khác.

Cú pháp của hàm Clean là:

CLEAN( text )

Trong đó đối số text là chuỗi mà bạn muốn xóa.

2. Ví dụ hàm CLEAN trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy chức năng Clean được áp dụng cho bốn chuỗi văn bản khác nhau.

clean function examples png

Tất cả bốn ví dụ trên cho cùng một kết quả, đó là chuỗi "clean text".

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP