Hàm FALSE() trong Excel

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những hàm rất thông dụng trong Excel đó là hàm FALSE.

1. Hàm FALSE là gì?

Hàm FALSE trong Excel là hàm trả về giá trị logic FALSE.

Hàm không có đối số và do đó, cú pháp chỉ đơn giản là:

FALSE ()

Lưu ý rằng bạn cũng có thể nhận được kết quả tương tự bằng cách chỉ cần nhập văn bản FALSE' vào bảng tính của mình.

2. Ví dụ về hàm FALSE

Dưới đây là ví dụ về hàm False trong Excel:

ham false trong excel PNG

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FALSE trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP