Hàm ISODD() trong Excel

Trong bài viết này, mình sẽ hướng đẫn cho các bạn hiểu rõ hơn về hàm ISODD - một trong những hàm được sử dụng khá phổ biến trong Excel nhé!

1. Tìm hiểu về hàm ISODD trong Excel

Hàm Isodd của Excel là hàm kiểm tra nếu một số được cung cấp (hoặc biểu thức số) ước tính thành một số lẻ và nếu vậy, trả về TRUE; Nếu không, hàm trả về FASLE.

Cú pháp của hàm là:

ISODD( number )

Trong đó đối số number được cung cấp là giá trị hoặc biểu thức sẽ được kiểm tra.

2. Ví dụ về hàm ISODD

Bảng tính bên dưới hiển thị năm ví dụ về hàm Isodd của Excel:

ham isodd trong excel PNG

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm ISODD

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Isodd của Excel, đây có thể là lỗi #VALUE!. Lỗi này thường xảy ra nếu đối số của số được cung cấp không phải là số.

Vậy là mình vừa cung cấp cho các bạn một vài thông tin quan trong về hàm ISODD trong Excel. Hy vọng chúng hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP