Hàm LEN() trong Excel

Trong bài viết này mình giới thiệu cho bạn về hàm LEN trong Excel, chức năng và một số ví dụ liên quan đến hàm.

1. Chức năng của hàm LEN trong Excel

Hàm LEN trong Excel là hàm có chức năng trả về độ dài của chuỗi văn bản được cung cấp.

Cú pháp của hàm là:

LEN ( text )

Trong đó đối số text là chuỗi văn bản mà bạn muốn tìm độ dài. Điều này có thể được cung cấp cho hàm Len theo bất kỳ cách nào sau đây:

  • theo cách trực tiếp
  • như một chuỗi văn bản được trả về từ một công thức khác
  • như một tham chiếu đến một ô chứa một chuỗi văn bản

2. Ví dụ về hàm LEN trong Excel

Trong bảng tính bên dưới, hàm Len được sử dụng để trả về độ dài của ba chuỗi văn bản khác nhau (một trong số đó là trống).

ham len trong excel PNG

Vậy là mình đã giới thiệu cú pháp và cách sử dụng hàm Len, hàm xác định độ dài của chuỗi ký tự Excel thông qua ví dụ minh họa. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP