Hàm NOT() trong Excel

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm NOT, mời bạn cùng theo dõi nhé!

1. Tìm hiểu về hàm NOT trong Excel

Hàm NOT trong Excel là một hàm trả về giá trị nghịch đảo của một giá trị mà bạn đã biết kết quả của nó.

Nếu được cung cấp với giá trị TRUE, hàm Not trả về FALSE còn nếu được cung cấp với giá trị FALSE, hàm Not trả về TRUE.

Cú pháp của hàm Not là:

NOT( logical )

Trong đó đối số logical được cung cấp phải là giá trị logic hoặc số.

Lưu ý rằng, nếu đối số logic được cung cấp là một giá trị số, số 0 được coi là giá trị logic FALSE và bất kỳ giá trị số nào khác được coi là giá trị logic TRUE.

2. Ví dụ về hàm NOT trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy các ví dụ về hàm Not trong Excel.

ham not trong excel PNG

Lưu ý rằng ví dụ trong ô A3 của bảng tính ở trên sử dụng hàm Excel Isblank với hàm NOT, để kiểm tra xem ô B1 có trống không.

3. Lỗi khi sử dụng hàm NOT

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Excel Not, đây có thể là lỗi #VALUE!. Đây là lỗi thường xảy ra nếu đối số được cung cấp không phải là giá trị logic hoặc số.

Hy vọng những thông tin trên hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP