Bài tập AngularJS

DANH SÁCH BÀI HỌC
Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs XEM DEMO
ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.