Video AngularJS

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Video AngularJS nằm trong chuyên mục AngularJS, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

DANH SÁCH BÀI HỌC
[Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World!
[Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app
[Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller
[Học AngularJS] - Bài 04 - $scope
[Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope