C++ căn bản

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: C++ là gì? Học C++ như thế nào?
Bài 02: C-Free là gì? Download và cài đặt C-Free 5
Bài 03: Khái niệm thư viện và hàm main trong C++
Bài 04: Lệnh cin và cout trong C++
Bài 5: Khai báo biến trong C++
Bài 06: Các kiểu dữ liệu căn bản trong C++
Bài 07: Ghi chú trong C++
ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.