xay dung website ban hang codeigniter jpg Xây dựng website bán hàng

Quảng cáo

Xây dựng website bán hàng

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Xây dựng website bán hàng, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Xây dựng website bán hàng.

Một website bán hàng có thanh toán online luôn là một project khó với những bạn mới vào nghề bởi việc phân tích cơ sở dữ liệu và sử dụng các API của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán online rất khó khăn. Nhận thấy những khó khăn này nên bạn Tuyền (admin website hocphp.info) đã quyết định xây dựng một series hướng dẫn các bạn xây dựng một website bán hàng có thanh toán online, điều đặc biệt trong series này là bạn sẽ được hướng dẫn tận tình và tất cả đề miễn phí.

Trong series sẽ hướng dẫn bạn phân tích cơ sở dữ liệu, tuy nhiên đây là cơ sở dữ liệu mà tác giả đưa ra nên có thể sẽ không phù hợp với một số hệ thống khác, vậy nếu bạn áp dụng project này vào dự án của riêng mình thì hãy cân nhắc và phân tích lại CSDL.

Mỗi video sẽ có phần comment để bạn đặt những câu hỏi, có phần download source nên bạn có thể xem tại đây hoặc tại kênh youtube đều được.

Nếu bạn thắc mắc tại sao series này lại đăng tại freetuts.net thì mình xin giải thích rằng hocphp.info nay đã gia nhập vào freetuts.net nên những bài viết mới trên hocphp.info sẽ không còn nữa, thay vào đó admin Tuyền sẽ là một tác giả chính tại freetuts.net

Danh sách bài học

Website thanh toán online phần 1

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 2

Website thanh toán online phần 3

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 4

Website thanh toán online phần 5

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 6

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 7

Website thanh toán online phần 8

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 9

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 10

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 11

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 12

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 13

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 14

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 15

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 16

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 17

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 18

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 19

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 20

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 21

Tải mã nguồn

Website thanh toán online phần 22

Website thanh toán online phần 23

Website thanh toán online phần 24

Quảng cáo

Top