Học CSS3 căn bản & nâng cao

Trong chuỗi bài học này bạn sẽ được học cách sử dụng CSS3 và các thuộc tính CSS3 mới nhất, mỗi thuộc tính sẽ có phần ví dụ minh họa.

CSS3 ra đời giúp việc xây dựng giao diện website trở nên đơn giản và đẹp hơn rất nhiều, việc sử dụng CSS3 sẽ giúp website chạy tốt hơn vì nhiều giao diện có thể sử dụng CSS thay vì phải cắt hình ảnh.

Hãy bắt đầu tìm hiểu CSS3 để bổ sung vào kho kiến thức của bạn nhé.