HTML5 Canvas

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một đối tượng rất hay trong HTML5 đó là thẻ canvas, thẻ này thường được dùng để vẽ đồ họa, làm web game.

Canvas là một thẻ mới trong HTML5 và nhiệm vụ của nó là giống như màn hình Tivi vậy, nó sẽ hiển thị kết quả đồ họa của một chường trình Javascript. Như vậy canvas hoạt động gắn liền với Javascript, và vì nó hoạt động liên quan đến đồ họa nên thường được dùng để xây dựng game hoặc các giao diện có hiệu ứng phức tạp.

Để học canvas và giỏi nó là điều rất khó, ban phải thực sự giỏi về tính toán logic bởi nó là một màn hình và đơn vị tính theo pixcel, ngay bản thân mình đang viết tutorials này cũng không thể giỏi được ;)  Nên trong series này mình và các bạn cùng tìm hiểu một số hàm hỗ trợ vẽ đồ họa trong canvas thôi nhé, chúng ta chỉ tìm hiểu ở mức cơ bản thôi. Nếu bạn thông minh thì có thể áp dụng nó vào thực tế như làm game, làm các chức năng đồ họa có độ phức tạp cao.

Ok ta bắt đầu bài đầu tiên nào, cùng tìm hiểu khái niệm về canvas trong HTML5.