ECMAScript 2015 (ES6)

Xin giới thiệu với các bạn series học ES6 (ECMAScript6) miễn phí và duy nhất tại freetuts.net :)

Đây là series dành cho những bạn đã có nền tảng Javascript và muốn tìm hiểu sâu hơn về Javascript nâng cao. ES6 thì vừa mới public vào năm 2015 thôi nên tài liệu tiếng Việt chưa có nhiều, vì vậy mình sẽ cố gắng viết một cách dễ hiểu nhất để các bạn bổ sung kiến thức Javascript nâng cao để trở thành Full Stack thực thụ :)

Đáng lẽ mình chưa viết về ES6 vội nhưng do bên series NodeJS căn bản mình cảm thấy cần phải bổ sung series này trước khi học NodeJS  nên mình mới tranh thủ viết trước, vì vậy những bạn đang theo học series NodeJS vui lòng cho mình tạm ngưng trong vài ngày nhé.

Và lời cuối cùng chúc các bạn học ECMAScript 2015 (ES6) thành công tốt đẹp.