ECMAScript 2015 (ES6)

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến ES6 nằm trong chuyên mục Javascript, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Danh sách bài viết
ECMAScript 2015 - ES6 là gì?
Điều kiện cần để tự học ES6
ES6 Block Scoped - Khởi tạo biến với từ khóa let
Arrow Function trong ES6
Destructuring Assignments trong ES6
Default Parameters trong ES6
Rest Parameters trong ES6
Const - biến không thay đổi giá trị trong ES6
Collection Sets trong ES6
Collection Maps trong ES6
Collection WeakMap trong ES6
Collection WeakSet trong ES6
Symbol trong ES6
HTML Template String trong ES6
Synchronous là gì? Asynchronous là gì?
Tìm hiểu Promise trong Javascript - ES6
Hiểu rõ hơn về Promise trong Javascript - ES6
Iterables và iterators trong ES6

Xin giới thiệu với các bạn series học ES6 (ECMAScript6) miễn phí và duy nhất tại freetuts.net :)

Đây là series dành cho những bạn đã có nền tảng Javascript và muốn tìm hiểu sâu hơn về Javascript nâng cao. ES6 thì vừa mới public vào năm 2015 thôi nên tài liệu tiếng Việt chưa có nhiều, vì vậy mình sẽ cố gắng viết một cách dễ hiểu nhất để các bạn bổ sung kiến thức Javascript nâng cao để trở thành Full Stack thực thụ :)

Đáng lẽ mình chưa viết về ES6 vội nhưng do bên series NodeJS căn bản mình cảm thấy cần phải bổ sung series này trước khi học NodeJS nên mình mới tranh thủ viết trước, vì vậy những bạn đang theo học series NodeJS vui lòng cho mình tạm ngưng trong vài ngày nhé.

Và lời cuối cùng chúc các bạn học ECMAScript 2015 (ES6) thành công tốt đẹp.

Các khóa học JS online: