Javascript Tips

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Javascript Tips nằm trong chuyên mục Javascript, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Basic Tips
Javascript tips: Luôn sử dụng var để khai báo biến
Javascript tips: Chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu
Javascript tips: Nên sử dụng === thay vì ==
Javascript tips: Nên sử dụng dấu chấm phẩy kết thúc lệnh
Javscript tips: Một số cách sử dụng DOM truy vấn HTML
Array Tips
Javascript tips: Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng
Javascript tips: Cắt ngắn một mảng sử dụng length
Javascript tips: Cách xóa phần tử ra khỏi mảng

Tổng hợp các thủ thuật khi lập trình Javascript, các thủ thuật được sưu tầm trên mạng và viết lại dưới cái nhìn và kinh nghiệm của tác giả. Các thủ thuật này có thể là những mẹo đơn giản, các lưu ý nhỏ hoặc hướng dẫn làm các chức năng trong thực tế, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn đang học lập trình Javascript.

Các khóa học JS online: