jQuery cho Designer

DANH SÁCH BÀI HỌC
Notebook Slider với jQuery Booklet Plugin XEM DEMO
Tạo hiệu ứng portfolio zoom slider với jquery + zoom plugin + fancybox plugin XEM DEMO
Tạo hiệu ứng Before and After Photo Effect với jQuery XEM DEMO
Tổng hợp những jquery slider responsive khá đẹp
Fixed Sidebar Scrolling Với jQuery XEM DEMO
Top 10 jquery webcam plugin tốt nhất
ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.