Home > Học Photoshop > Thủ thuật Photoshop
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Thủ thuật Photoshop nâng cao với hơn 100 bài viết

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP