Bài tập PHP căn bản có lời giải

Để học tốt lập trình PHP thì bạn phải thực hành nhiều thật nhiều, từ đó bạn mới rút ra được những kinh nghiệm cũng như ý nghĩa của từng hàm, từng đối tượng trong PHP. Và để các bạn có nguồn học thì trong series này mình sẽ tổng hợp các bài tập PHP căn bản có kèm lời giải, những bài tập này chỉ mang tính chất tham khảo chứ không áp dụng vào project.

Các bài tập PHP này sẽ đi từ dễ đến khó và kiến thức sẽ bám sát với series học php căn bản nhé các bạn, mỗi bài tập sẽ có có kèm hướng dẫn giảicó lời giải kèm theo.

Hiện tại mình chưa có thời gian bổ sung nhiều bài tập PHP vì đang bận xây dựng các chuyên mục khác, vì vậy nếu bạn có những bài tập php cơ bản thì hãy gửi vào email thehalfheart@gmail.com nhé, mình sẽ giải bài tập đó và đăng lên đây làm tài liệu chung cho website.

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng PHP
Bài 02: Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP
Bài 03: Bài tập thực hành với mảng (array) trong PHP
Bài 04: Chương trình quản lý sinh viên PHP lưu Session
Bài 05: Kết nối Cơ Sở Dữ Liệu MYSQL Sử dụng MYSQLI
Bài 06: Chương trình quản lý sinh viên PHP lưu database
Bài 07: Xây dựng chức năng đăng ký thành viên với php và mysql
Bài 08: Xây dựng chức năng tìm kiếm với lệnh Like trong PHP
Bài 09: Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký với php và mysql
Bài 10: Xây dựng chức năng đăng nhập mới được download file