Học Sencha Touch

Chuyên mục tổng hợp các chủ đề học sencha touch miễn phí, bạn có thể tham khảo và sử dụng tài liệu học sencha touch mà tại đây.

Mình sẽ liên tục cập nhật các bài viết liên tục, bạn hãy chọn một series phù hợp với mình nhé. Hoặc có thể bắt đầu bằng series đầu tiên.