Thủ thuật WordPress

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Thủ thuật WordPress nằm trong chuyên mục WordPress, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

DANH SÁCH BÀI HỌC
Các file cần thiết trong theme Wordpress
Hàm get_template_part() trong wordpress