WordPress căn bản

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến WordPress căn bản nằm trong chuyên mục WordPress, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Tổng quan
WordPress là gì? WordPress Developer là gì?
Cài đặt WordPress trên localhost
Giới thiệu trang quản trị WordPress
Cài đặt Hosting