Cách thay đổi port cho skype

Localhost của mình đang bị skype chiếm cổng 80. MÌnh nghe nói có thể đổi port cho skype được nhưng không biết đổi như thế nào, mong ad hướng dẫn giúp mình.

Trả lời

--------######--------

Chào ban, để thay đổi port cho skype thì bạn thực hiện các bước sau.

Bước 1. Đăng nhập vào skype

Bước 2. Chọn tools -> options sau đó chọn tab Advanced Settings -> Connection, sau đó nhập port bạn muốn đổi vào và nhớ bỏ dấu tích Use port 80 and 443 ....

Chúc bạn thay đổi công 80 skype thành công.

Nguồn: freetuts.net