Lưu lượt click database khi click vào banner quảng cáo

Chào anh Em có một số câu hỏi. mong anh trợ giúp.! Em có một số banner quảng cáo (liên kết bên ngoài) em muốn khi khách hàng click vào banner đó thì sẽ lưu số lần click suống database. Thanks Anh.

Trả lời

--------######--------

Chào bạn. Để làm được chức năng này bạn sẽ có hai hướng đi như sau.

Hướng 1: Sử dụng ajax để lưu vào database

Với cách này thì nên sử dụng target="_blank" cho cái banner nhé, sau đó xử lý sự kiện click vào banner thì gửi ajax cập nhật lượt click trong database.

Hướng 2: Xây dựng hệ thống redirect

Bạn sẽ xây dựng một hệ thống redirect, nghĩa là đường dẫn của banner sẽ link đến hệ thống của bạn và hệ thống sễ lưu vào CSDL rồi redirect. Ví dụ như đường link này nó sẽ chuyển hướng sang vhost.

 

Nguồn: freetuts.net