Mình muốn hỏi về title trên tag

Xin chào admin,

Mình tên là: Nguyễn Điều

Công việc hiện tại là: cv sv

Mình cần tư vấn nội dung như sau: Mình muốn hỏi thêm về kiến thức của title trên tag khi click vào tin nào đó hoặc sản phẩm nào đó thì title thay đổi theo ạ

Trả lời

Nội dung tiêu đề của trang web được xác định bởi thẻ title nên khi bạn muốn thay đổi nội dung title theo từng trang thì bạn hãy thay đổi nội dung của thẻ đó nha. Thẻ title được đặt trong thẻ head nhé.

Tiêu đề trang chủ
<head>
    <title>Đây là tiêu đề trang chủ</title>
</head>

Tiêu đề trang sản phẩm
<head>
    <title>Đây là tiêu đề trang sản phẩm</title>
</head>

Mình không thể hướng dẫn chi tiết vì không biết bạn đang sử dụng mô hình layout nào.

Nguồn: freetuts.net

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
BẢN TIN/THÔNG BÁO
BẢN TIN/THÔNG BÁO X