Home > JQuery API > jQuery Selector > Attribute Starts With Selector [name^=”value”]
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery

Attribute Starts With Selector sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính được bắt đầu bằng chuỗi được cung cấp(selector này sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường khi so sánh).

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( "[attribute^='value']" )

Trong đó:

 • attribute là tên thuộc tính.
 • value là giá trị của thuộc tính. có thể là một định danh hợp lệ hoặc một chuỗi đặt trong dấu ngoặc kép.

Selector này có thể sử dụng để nhận diện những phần tử có cấu trúc giống nhau trên một trang, ví dụ như các thẻ div chứa sản phẩm trong một trang bán hàng. Tuy nhiên việc sử dụng selector này sẽ chậm hơn việc bạn sử dụng class selector, do vậy nếu có thể bạn hãy nhóm các phần tử giống nhau vào một class.

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các thẻ a với thuộc tính name có giá trị bắt đầu bằng chuỗi "freetut" và đổi màu cho chúng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <style>
      a {
        display: inline-block;
      }
    </style>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <a href="example.html" name="freetuts">freetuts.net</a>
    <a href="example.html" name="freetuts-net">This is a freetuts.net</a>
    <a href="example.html" name="FreETuts">This is a freetuts.net</a>
    <a href="example.html" name="youtube">youtube.com</a>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "a[name^='freetut']" ).css( "color", "red" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP