Home > JQuery API > jQuery Selector > Child Selector (“parent > child”)
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm Child Selector (“parent > child”) trong jQuery

Child Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử con trực tiếp được chỉ định bởi "child" của các phần tử được chỉ định bởi "parent".

Lưu ý rằng selector này sẽ chỉ chọn ra các phần tử là con cấp một của phần tử "parent".

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( "parent > child" )

Trong đó:

 • parent là một selector hợp lệ bất kì.
 • child là một bộ lọc để lọc các phần tử con cần thiết.

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các thẻ li nằm trong thẻ ulclass=topnav và đổi màu cho chúng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <style>
      textarea {
        height: 35px;
      }
      div {
        color: red;
      }
      fieldset {
        margin: 0;
        padding: 0;
        border-width: 0;
      }
      .marked {
        background-color: yellow;
        border: 3px red solid;
      }
    </style>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <ul class="topnav">
      <li>Item 1</li>
      <li>Item 2
        <ul>
        <li>Nested item 1</li>
        <li>Nested item 2</li>
        <li>Nested item 3</li>
        </ul>
      </li>
      <li>Item 3</li>
    </ul>
    <div id="result"></div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "ul.topnav > li" ).css( "border", "3px double red" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP