Bài 10: jQuery Selectors - Các Filter khác

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các Selectors cuối cùng trong jQuery, có tổng cộng 4 loại selector trong bài này và mình hy vọng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn.

1. Danh sách các jQuery Selector còn lại

Parent > Child Selector:

Trong CSS thì đây là cú pháp dùng để chọn tất cả các Child là cấp con đầu tiên của Parrent. Vậy thì trong jQuery cũng có tác dụng tương tự.

Ví dụ: Thêm class active cho tất cả các thẻ li nằm bên trong thẻ có id là contain, lưu ý là chỉ thêm vào thẻ li cấp con đầu tiên.

XEM DEMO

$("#contain > li").addClass('active');

Chạy ví dụ lên bạn sẽ thấy chỉ có thẻ li cấp đầu tiên là có tác dụng.

Nested Selector:

Selector trong CSS hoạt động theo nguyên tắc phân cấp (nested), điều này cũng có thể sử dụng trong jQuery.

Ví dụ: Cho đoạn mã HTML sau:

<ul id="contain">
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2
    <ul>
      <li>Nested item 1</li>
      <li>Nested item 2</li>
      <li>Nested item 3</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Item 3</li>
</ul>

Hãy thêm class active vào ba thẻ sau:

<li>Nested item 1</li>
<li>Nested item 2</li>
<li>Nested item 3</li><br />
<br />

Để làm được điều này thì ta sử dụng truy vấn Selector trong CSS:

XEM DEMO

$("#contain li ul li").addClass('active');

:hidden Selector

Chọn tất cả các thẻ HTML đang ở trạng thái hidden.

Ví dụ: Chọn và hiển thị tất cả các the div đang bị ẩn

$("div:hidden").show();

:visible Selector

Chọn tất cả các thẻ HTML đang ở trạng thái hiển thị.

Ví dụ: Chọn và ẩn tất cả các thẻ có chứa class active.

$(".active:visible").hide();

2. Lời kết

Như vậy là mình đã tổng hợp tất cả các loại Selector trong jQuery cho các bạn, hy vọng đây sẽ là nguồn sưu tầm hữu ích để các bạn tham khảo. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.

Nguồn: freetuts.net