Home > jQuery > jQuery căn bản > jQuery Selectors - Content Filter

jQuery Selectors - Content Filter

Content Filter là nhóm các Selector dùng để xử lý nội dung chứa bên trong thẻ HTML. Ví dụ bạn muốn tìm thẻ HTML nào có nội dung rỗng thì chỉ cần sử dụng cú pháp :empty.

Sau đây là danh sách các loại Content Filter.

1. Danh sách các Content Filter trong jQuery

Có tổng cộng 4 loại Content Filter.

Cú pháp Ý nghĩa
$( "selector:contains('value')" ) Lấy thẻ HTML mà nội dung có chứa giá trị value. DEMO
$( "selector:empty" ) Lấy thẻ HTML có nội dung rỗng. DEMO
$( "selector:has(element)" ) Lấy thẻ HTML mà nội dung bên trong có chứa thẻ element. DEMO
$( "selector:parent" ) Lấy thẻ cha đầu tiên của những thẻ không rỗng. DEMO

2. Các ví dụ Content Filter trong jQuery

Sau đây là các ví dụ cách sử dụng Content Filter.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

:contains Selector

Thêm class active vào thẻ div có chứa chữ freetuts.net.

Demo RUN
$("div:contains('freetuts.net')").addClass("active");

:emtpy Selector

Thêm class active vào thẻ div rỗng.

Demo RUN
$("div:empty").addClass("active");

:has Selector

Thêm class active vào thẻ div có chứa thẻ p.

Demo RUN
$("div:has(p)").addClass("active");

:parent Selector

Thêm class active vào thẻ cha của thẻ pclass="delete".

Demo RUN
$("div p.delete:parent").addClass("active");

3. Lời kết

Trên là bốn cách sử dụng Content Filter trong jQuery, bài này mình dừng ở đây, bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu về các Filter xử lý với Form.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP