Giới thiệu khóa học hacker mũ trắng AEH của Athena

Trong bài viết này mình muốn giới thiệu với các bạn một khóa học về bảo mật, đây là khóa học dành cho những bạn đam mê nghiên cứu về bảo mật, khóa học được biên soạn bởi giám đốc trung tâm đào tạo ATHENA.

Giới thiệu khóa học

#####################################

TÊN KHÓA HỌC Giới thiệu khóa học hacker mũ trắng AEH của Athena
HÌNH THỨC HỌC ONLINE
GIẢNG VIÊN Trung Tâm ATHENA - Đào Tạo Quản Trị Mạng & An Ninh Mạng Quốc Tế
THỜI LƯỢNG 13 giờ 12 phút
HỌC TẠI UNICA

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Khóa học cung cấp cho bạn kiến thức căn bản về các kỹ thuật tấn công mạng, cách kiểm tra an ninh mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin. Đây là khóa học căn bản, phù hợp với người mới học về bảo mật.

Nếu bạn không phải là dân lập trình thì khóa học này không phù hợp với bạn, bởi kiến thức trình bày chuyên sâu về quản trị mạng, chỉ phù hợp với những đối tượng đã có kiến thức nền .

Mình đã mua khóa học này rồi, nhìn chung kiến thức cũng căn bản, nội dung trình bày các kỹ thuật tấn công thông dụng để từ đó có thể phòng tránh. Có những nội dung mình không học theo được bởi mình không có thời gian nghiên cứu sâu, nên mình chỉ học những phần liên quan tới bảo mật website mà thôi.

Nếu bạn không đam mê bảo mật thì mình khuyên bạn không nên mua khóa này, còn quá đam mê về bảo mật, hack thì có thể mua về để tham khảo thêm.

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Nội dung khóa học

 1. Phần 1: Thiết Lập Sơ Đồ

  • Bài 1: Giới thiệu sơ đồ tổng quát
  • Bài 2: Thực hành gán IP và cài đặt Vmware Tools
  • Bài 3: Hướng dẫn cài đặt chương trình GNS3
  • Bài 4: Hướng dẫn sử dụng công cụ VI/VIM editor trên Linux
  • Bài 5: Tổng Kết Chương
 2. Phần 2: Thu Thập Thông Tin

  • Bài 6: Khái niệm thu thập thông tin từ Internet
  • Bài 7: Thực hành FootPrinting
  • Bài 8: Khái niệm scanning
  • Bài 9: Thực hành Nmap scanning
  • Bài 10: Thực hành Nmap scripts scanning
  • Bài 11: Thực hành sử dụng Nmap scan lỗi hệ thống
  • Bài 12: Khái niệm enumeration
  • Bài 13: Tổng Kết Chương 3
 3. Phần 3: System Hacking

  • Bài 14: Tổng quan system hacking
  • Bài 15: Password attrack
  • Bài 16: Attack Password Crush
  • Bài 17: Thực hành khai thác lỗi ms08-067
  • Bài 18: Thực hành khai thác lỗi ms10-046
  • Bài 19: Thực hành khai thác lỗi ms14-067
  • Bài 20: Tổng kết chương
 4. Phần 4: Trojan Backdoor

  • Bài 21: Khái niệm Trojan Backdoor
  • Bài 22: Thực hành sử dụng netcat backdoor
  • Bài 23: Trojan MSFVENOM
  • Bài 24: Thực hành sử dụng shellcode exec
  • Bài 25: Tổng kết chương
 5. Phần 5: Sniffer

  • Bài 26: Khái niệm sniffer
  • Bài 27: Thực hành sniffer cleartext password
  • Bài 28: Thực hành sniffer MD5 password
  • Bài 29: Sniffer SSL Strip
  • Bài 30: Sniffer bằng DHCP
 6. Phần 6: Các kỹ thuật tấn công ứng dụng web

  • Bài 31: Hướng dẫn sử dụng BurpSuite cơ bản
  • Bài 32: Error Base SQL injection
  • Bài 33: Blind SQL injection
  • Bài 34: Thực hành XSS Reflected
  • Bài 35: Thực hành XSS Stored
  • Bài 36: Thực hành Upload
 7. Phần 7: Các kỹ thuật tấn công mạng WIFI

  • Bài 37: Giới thiệu tấn công mạng WIFI
  • Bài 38: Các mode của wifi
  • Bài 39: Thực hành tấn công wifi dạng wep key và wpa key
 8. Phần 8: Cryptography

  • Bài 40: -Thiết lập web server IIS MSSQL ASP.NET
  • Bài 41: Thực hành mã hóa nội dung email
 9. Phần 9: Evade Firewall và HoneyPot

  • Bài 42: Thực hành Firewall
  • Bài 43: Thực hành Bypass Rule cho phép ICMP
  • Bài 44: Thực hành SSH Port Forwarding
  • Bài 45: Thực hành ByPass Firewall bằng Stunnel
  • Bài 46: Thực hành SSH Honey Pot

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

ĐĂNG KÝ NGAY