Khóa học lập trình Android với Kotlin toàn tập

Trước đây ai cũng biết để học lập trình Android thì bắt buộc phải học Java core, nhưng bây giờ đã có ngôn ngữ mới và được đánh giá là cao cấp hơn cả JAVA bởi nó tương đối dễ sử dụng, cú pháp ngắn gọn hơn JAVA rất nhiều, đó chính là Kotlin,

Kotlin là gì?

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình mới, được phát triền dựa vào Java Vitual Machine, phát triển bởi JetBrains5 - Công ty phát triển IntelliJ IDE. Đây là ngôn ngữ được đánh giá tương đối dễ học, cú pháp và thành phần của Kotlin rất giống với những ngồn ngữ mà bạn đã từng học, vì vậy nó được xem là có thể thay thế cho JAVA trong phát triển ứng dụng trên Android.

Kotlin rất dễ học, nó có thể sử dụng kết hợp với hầu hết những thư viện có sẵn của Java, đặc biệt nó dễ dàng kết hợp với Maven, Gradle và các hệ thống build khác.

Kotlin là mã nguồn mở, là một ngôn ngữ an toàn với cơ chế null-safely, điều này khiến nó không còn khái niệm NullPointerExceptions nữa. Ngoài ra JetBrains cũng đã tích hợp tính năng tự động chuyển từ Java sang Kotlin, giúp lập trình viên tiết kiệm được nhiều thời gian.

Tại sao cần học Kotlin?

Kotin là ngôn ngữ mới rầm rộ vào năm ngoái 2017, nó được xem là ngôn ngữ nâng cao của Java, bởi vì Kotin được xây dựng từ Java Vitual Machine nên có thể làm việc với toàn bộ thư viện của Java. Ngoài ra với cú pháp ngắn gọn và dễ hiểu và cũng là mã nguồn mở nên về độ hấp dẫn không kém Java trong tương lai.

Các công ty sử dụng Java để code Android đang muốn sử dụng thêm Kotlin, vì vậy nếu bạn đang là Java dev thì nên học thêm Kotlin nhé, nếu không theo kịp thời đại thì bạn sẽ bỉ bỏ lại phía sau, rất khó giữ vững vị trí trong nghề này.

Kotlin sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai, vì vậy bạn muốn mở rộng kiến thức và có thể gia nhập vào nhiều dự án với android hơn thì học ngay Kotlin nhé, kẻo sau này gặp dự án mới nghiên cứu thì lại không kịp.

Giới thiệu khóa học

#####################################

TÊN KHÓA HỌC Khóa học lập trình Android với Kotlin toàn tập
HÌNH THỨC HỌC ONLINE
GIẢNG VIÊN Trần Duy Thanh
THỜI GIAN 19 giờ 33 phút
HỌC TẠI UNICA

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Học xong Kotlin bạn sẽ làm được gì?

Khi bạn đang học khóa này thì mình tin là bạn đã biết ngôn ngữ Java, thậm chí là bạn đang là Android dev với Java. Vậy thì khóa học sẽ giúp bạn học lại từ đầu một ngôn ngữ mới, cú pháp mới và gần như rất giống với Java về chức năng, nên bạn có thể chuyển code từ Java sang kotlin rất dễ dàng.

Khóa học trang bị cho bạn đầy đủ kiến thúc Kotlin từ a -> z, bạn sẽ học từ chương trình Hello World cho đến các ứng dụng trong thực tế. Điểm mạnh của khóa học này là giúp bạn học Kotlin từ đầu, step by step.

Có thêm kỹ năng mới, cơ hội để nhận lương cao hơn. Đấy là điều đương nhiên rồi, bạn giỏi càng nhiều thì khi đi xin việc cơ được nhân làm càng nhiều, lương sẽ cao hơn, đặc biệt là bạn sẽ không bị lỗi thời công nghệ.

Chừng chơ gì nữa, hay tranh thủ cơ hội này để học Kotlin từ đầu nhé, sẽ không bị thừa đâu!

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Nội dung khóa học

 1. Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin

  • Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin
  • Bài 2: Cài đặt JDK
  • Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin
  • Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education
  • Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin
 2. Phần 2: Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin

  • Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin
  • Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin
  • Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin
  • Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin
  • Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin
  • Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin
  • Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản
  • Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin
  • Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 1
  • Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin - Phần 2
  • Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Closed range
  • Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Half-open range
  • Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Step
  • Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Downto
  • Bài 20: Vòng lặp for trong Kotlin - Loại Iterator
  • Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin
  • Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin
  • Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
  • Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
  • Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học
  • Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học
  • Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện
 3. Phần 3: Cấu trúc điều khiển và vòng lặp

  • Bài 28: Khái niệm về biệt lệ
  • Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try...catch trong Kotlin
  • Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug
  • Bài 31: Thư viện xử lý dữ liệu số
 4. Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android

  • Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng
  • Bài 33: Thư viện toán học
  • Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
  • Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi
 5. Phần 5: Xử lý chuỗi trong Kotlin

  • Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin
  • Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin
  • Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin
  • Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin
  • Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin
  • Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin
  • Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin
  • Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin
  • Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa - thường trong Kotlin
  • Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát
  • Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome
  • Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi
  • Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện
 6. Phần 6: Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin

  • Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin
  • Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin
  • Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin
  • Bài 52: Bài tập rèn luyện - Mảng
  • Bài 53: Bài tập rèn luyện - Collections
  • Bài 54: Bài tập tự rèn luyện - Mảng
  • Bài 55: Bài tập tự rèn luyện - Collections
 7. Phần 7: Lớp và đối tượng trong Kotlin

  • Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng
  • Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor
  • Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính
  • Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter
  • Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức
  • Bài 61: Các loại phương thức
  • Bài 62: Tham chiếu this
  • Bài 63: Kỹ thuật Overloading
  • Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin
 8. Phần 8: Kế thừa trong Kotlin

  • Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa
  • Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class
  • Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface
  • Bài 68: Overriding Method
  • Bài 69: Tính đa hình
 9. Phần 9: Các loại Lớp đặc biệt trong Kotlin

  • Bài 70: Data Classes
  • Bài 71: Nested Classes
  • Bài 72: Inner Classes
  • Bài 73: Enum Classes
  • Bài 74: Extensions Method trong Kotlin
 10. Phần 10: Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10)

  • Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên
  • Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên
  • Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person
  • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện
 11. Phần 11: Xử lý tập tin trong Kotlin

  • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin
  • Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin
  • Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin
  • Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin
  • Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin
  • Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm
  • Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank
  • Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text file
  • Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file
  • Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file
  • Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file
 12. Phần 12: Thiết kế giao diện trong Kotlin

  • Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện
  • Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1
  • Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm
  • Bài 93: Bài tập rèn luyện - giao diện - Quản lý phòng ban
  • Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin
 13. Phần 13: Tổng hợp

  • Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

ĐĂNG KÝ NGAY