Khóa học lập trình Winform với C# qua 10 ứng dụng

Tiếp nối sự thành công của khóa học nền tảng lập trình C# thì trong khóa học này sẽ vận dụng những kiến thức mà bạn đã học được để xây dựng các ứng dụng thực tế.

Đối tượng học là ai?

Đây là khóa học thực hành với C# qua các ứng dụng Winform thực tế nên để học được khóa này bắt buộc bạn phải biết lập trình C# căn bản, bạn phải có một chút tư duy lập trình thì mới áp dụng vào khóa học được. Khóa học có ôn lại một chút kiến thức về các control trong Winform nên bạn không cần lo sợ phần này, miễn sao phần kỹ thuật lập trình C# bạn OK là được.

Khóa học phù hợp với mọi đối tượng, nhất là các em sinh viên, những bạn đang đi làm mong muốn học C# nhưng không có nhiều thời gian nghiên cứu thì đây là khó rất phù hợp, bởi nếu tự nghiên cứu thì sẽ mất rất nhiều thời gian, ông bà ta có câu "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" phải không các bạn.

Những anh chị nào có em út đang học lập trình C# cũng nên mua cho các em học, bởi mình nghĩ một khi đã đi làm thì sẽ không có nhiều thời gian truyền đạt lại kiến thức cho đàn em. Bản thân mình cũng đã mua khóa này cho đứa em đang học CNTT ở DH CNTT TP HCM.

Giới thiệu khóa học

#####################################

TÊN KHÓA HỌC Khóa học lập trình Winform với C# qua 10 ứng dụng
HÌNH THỨC HỌC ONLINE
HỌC TẠI UNICA

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Bạn sẽ được gì sau khi học khóa này?

Học xong bạn sẽ có kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#, bạn có thể tự tạo ra một ứng dụng winform hoàn chỉnh mà không cần phải nhơ sự giúp đỡ của ai.

Bạn sẽ thành thạo lập trình ứng dụng C#, xây dựng được các ứng dụng thực tế trong bài học, sử dụng thuần thục các control trong winform, cũng như thành thạo xử lý kết nối và truy vấn database.

Ngoài ra khóa học còn cung cấp cho bạn kỹ năng mềm như: Kỹ năng gỡ rối, kỹ năng code ít lỗi giúp skill bạn ngày càng giỏi hơn. 

Còn chừng chờ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký khóa học lập trình window form với C# qua 10 ứng dụng thực tiễn?

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Nội dung khóa học

 1. Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

  • Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form
  • Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker
  • Bài 3: Menu & ContextMenu
  • Bài 4: Toolbar & Statusbar
  • Bài 5: ListView
  • Bài 6: DataGridView
  • Bài 7: TreeView
  • Bài 8: Tabcontrol
  • Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog
  • Bài 10: Project thực tế
 2. Phần 2: Xử lý tập tin trong C#

  • Bài 11: Xử lý TextFile trong C#
  • Bài 12: Xử lý Serialize File trong C#
  • Bài 13: RichTextBox & StreamFile
  • Bài 14: Project thực tế
 3. Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

  • Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
  • Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET
  • Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server
  • Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu
  • Bài 19: Cách thêm dữ liệu
  • Bài 20: Cách sửa dữ liệu
  • Bài 21: Cách xóa dữ liệu
  • Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure
  • Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter
  • Bài 24: Databinding
  • Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#
  • Bài 26: Project thực tế
 4. Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#

  • Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng
  • Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng
 5. Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component

  • Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng
  • Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar
 6. Phần 6: Đóng gói ứng dụng

  • Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
  • Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#
 7. Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án

  • Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access
  • Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách
  • Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu
  • Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu
  • Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu
 8. Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải

  • Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát
  • Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập
  • Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển
  • Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí
  • Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học
  • Bài 43: Tổng kết khóa học

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

ĐĂNG KÝ NGAY