Khóa học lập trình JAVA CORE trong 4 tuần

JAVA là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến hiện nay, theo JAVA bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình mobile, lập trình ứng dụng cho đến lập trình Web, tất cả đều sử dụng nền tảng của JAVA CORE.

Tại sao cần học JAVA?

Bạn biết không, tất cả các trường đại học đều đưa JAVA vào bộ môn chuyên ngành để giảng dạy, lý do rất đơn giản bởi JAVA được sử dụng rất rộng rãi, ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

 • Lập trình di động: Bạn sử dụng JAVA để viết app cho Android
 • Lập trình Web: Bạn sử dụng JAVA Web JSP để viết web
 • Lập trình ứng dụng: Bạn hoàn toàn có thể sử dụng JAVA để viết ứng dụng trên desktop
 • Lập trình Server: Bạn nghe tới JAVA Red Hat chưa, nó được sử dụng trên Linux Server

Như vậy nếu biết JAVA Core thì bạn hoàn toàn có khả năng nghiên cứu sâu vào những chủ đề trên, việc này sẽ mất một khoảng thời gian ngắn hơn là bạn phải học từ đầu, bởi JAVA Core là nền tảng cho tất cả.

Ngoài 4 chuyên ngành trên thì còn rất nhiều nên mình khônng thể liệt kê hết được, và cũng có thể xem là không cần thiết bởi tại Việt Nam chỉ thông dụng với 3 lĩnh vực đó là Java Android, Java App và Java Web.

Học JAVA có dễ xin việc không?

Khi bạn giỏi về JAVA thì bạn sẽ chọn một hướng đi nhất định, ví dụ bạn theo hướng lập trình mobile thì bạn sẽ học thêm về lập trình android, hoặc là các framework như lập trình Kotlin. Còn phía API thì bạn có thể sử dụng JAVA Web, tất cả đều hoạt động dưới nền tảng của JAVA Core.

Việc làm JAVA thì không thiếu, các công ty nước ngoài hoặc công ty lớn họ tuyển JAVA rất nhiều, mức lương cũng tương đối cao đấy nhé, bạn không tin thì hãy thử tìm với từ khóa "việc làm JAVA" xem có nhiều tin tuyển dụng không.

Tóm lại nếu bạn chịu khó học tập, thực hành theo một khóa học java thì sẽ giỏi. Tiếp đến là hướng đi của bạn, hiện nay đa số đi theo hướng lập trình di động bởi nó rất thịnh hành, tiếp theo là lập trình Web và lập trình ứng dụng. Riêng với lập trình Server thì rất ít tuyển.

Giới thiệu khóa học

#####################################

TÊN KHÓA HỌC Khóa học lập trình JAVA CORE trong 4 tuần
HÌNH THỨC HỌC ONLINE
HỌC TẠI UNICA

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Bạn sẽ làm được gì sau khóa học này?

Khóa học tạo cho bạn một nền tảng kiến thức JAVA vững chắc, từ các khái niệm như biến, vòng lặp, lệnh rẻ nhánh cho đến lập trình hướng đối tượng trong Java. Ngoài ra trong khóa học còn đề cập đến xử lý đa tiến trình và đây mới là điểm hay của JAVA.

Sau khi kết thúc khóa này bạn có đủ khả năng để theo đuổi một trong những chuyên ngành của JAVA mà bạn thích, có thể là lập trình android, lập trình Web ASP hoặc lập trình ứng dụng Winform.

Lưu ý là bạn chưa thể đi làm được nhé, giống như ban học PHP vậy, bạn sẽ phải học PHP căn bản và nâng cao, sau đó học thêm một framework thì mới đi làm được. Còn JAVA thì ban phải học thêm một chuyên ngành mà mình nói ở trên.

Bạn có thể tham khảo phần nội dung phía dưới, và so sánh với nội dung của một khóa học JAVA online bất kì thì sẽ thấy chất lượng của khóa học rất tốt, giá cả tương đối rẻ, phù hợp với cả học sinh và sinh viên.

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

Nội dung khóa học

 1. Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

  • Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java
  • Bài 2: Các công cụ lập trình với Java
  • Bài 3: Cài đặt JDK
  • Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java
  • Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line
  • Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse
 2. Phần 2: Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java

  • Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình
  • Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java
  • Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java
  • Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java
  • Bài 11: Khai báo biến trong Java
  • Bài 12: Các phép toán trong Java
  • Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner
  • Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi
  • Bài 15: Cấu trúc switch
  • Bài 16: Vòng lặp while
  • Bài 17: Vòng lặp do..while
  • Bài 18: Vòng lặp for
  • Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
  • Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2
  • Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học
  • Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học
  • Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1
 3. Phần 3: Xử lý lỗi trong Java

  • Bài 24: Khái niệm về biệt lệ
  • Bài 25: Cách sử dụng try ... catch
  • Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally
  • Bài 27: Ý nghĩa của throw
  • Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug
 4. Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android

  • Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số
  • Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng
  • Bài 31: Thư viện toán học
  • Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
  • Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi
 5. Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java

  • Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java
  • Bài 35: Hàm tìm chuỗi
  • Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi
  • Bài 37: Hàm đổi chuỗi
  • Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa
  • Bài 39: Hàm so sánh chuỗi
  • Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi
  • Bài 41: Cách tách chuỗi
  • Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa - thường
  • Bài 43: Bài tập rèn luyện 4-Tách lấy tên bài hát
  • Bài 44: Bài tập rèn luyện 5
  • Bài 45: Bài tập rèn luyện 6
  • Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2
 6. Phần 6: Xử lý mảng trong Java

  • Bài 47: Khái niệm về mảng
  • Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
  • Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng
  • Bài 50: Tìm kiếm trên mảng
  • Bài 51: Sắp xếp mảng
  • Bài 52: Các hạn chế của mảng
  • Bài 53: Bài tập rèn luyện 7
  • Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3
 7. Phần 7: Xử lý Collection trong Java

  • Bài 55: Lý do sử dụng collection
  • Bài 56: Cách sử dụng ArrayList
  • Bài 57: Cách sử dụng HashMap
  • Bài 58: Bài tập rèn luyện 8
  • Bài 59: Bài tập rèn luyện 9
  • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4
 8. Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java

  • Bài 61: Các khái niệm về OOP
  • Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp
  • Bài 63: Các loại phương thức
  • Bài 64: Overloading method
  • Bài 65: Tham chiếu this
  • Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động
  • Bài 67: các thành phần static
  • Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa
  • Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class
  • Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface
  • Bài 71: Overriding Method
  • Bài 72: Tính đa hình
  • Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn
  • Bài 74: Sử dụng enum trong Java
  • Bài 75: Bài tập rèn luyện 10
  • Bài 76: Bài tập rèn luyện 11
  • Bài 77: Bài tập rèn luyện 12
  • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5
 9. Phần 9: Xử lý tập tin trong Java

  • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin
  • Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile
  • Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File
  • Bài 82: Bài tập rèn luyện 13
  • Bài 83: Bài tập rèn luyện 14
  • Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6
 10. Phần 10: Xử lý đa tiến trình trong Java

  • Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động
  • Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread
  • Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable
  • Bài 88: Bài tập rèn luyện 15
  • Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện
 11. Phần 11: Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần

  • Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Đăng ký link này để được giảm giá tốt

ĐĂNG KÝ NGAY