Khóa học lập trình web PHP/MySQL theo mô hình MVC

Nếu bạn theo con đường lập trình nói chung và lập trình web nói riêng thì mô hình MVC chắc chắn sẽ làm nhiều bạn mày mò nghiên cứu, vì đây là mô hình chuẩn, phân làm 3 tầng trong thiết kế phần mềm giúp ứng dụng dễ nâng cấp và bảo trì.

Với PHP thì có rất nhiều framework, hầu hết các framework đều sử dụng mô hình MVC để thiết kế, vì vậy khi bạn nắm vững mô hình này thì rất dễ dàng học các framework đó. 

có rất nhiều bạn mới học PHP là bắt tay vào nghiên cứu framework luôn nên sẽ không hiểu rõ bản chất của mô hình, vì vậy mình khuyên bạn nên tự làm một dự án bằng mô hình MVC thì sẽ tốt hơn.

Ok, bây giờ mình sẽ sơ lược về khóa học nhé.

Thông tin

Khóa học thuộc đơn vị nào?

Khóa học thuộc đơn vị FEDU, một trong những nơi học trực tuyến tốt nhất tại Việt nam.

Tôi sẽ học ở đâu?

Khóa học thuộc bản quyền của fedu.vn, vì vậy bạn sẽ được học trên hệ thống của họ.

Giảng viên dạy là ai?

Giảng viên là anh Nguyễn Đức Việt, sinh năm 1986, tốt nghiệp Đại học Bách khoa, khoa Công nghệ thông tin. Anh hiện đang là Giảng viên Thiết kế web.

Khóa học có bằng cấp không?

Không, đây là khóa học bổ trợ kiến thức nên sẽ không có bằng cấp.

Có phải Cường mua rồi bán lại không?

Không, đây hoàn toàn là mua mới vì mình sẽ gửi mã kích hoạt trưc tiếp cho bạn.

Có được hỗ trợ trong quá trình học hay không?

Mỗi khóa học trên FEDU đều có một nhóm hỗ trợ giải đáp riêng cho chính giảng viên đảm nhận, vì vậy các bạn an tâm nhé.

Bảng giá

Nhóm giá Giá
Giá gốc 699,000đ
Bán tại tại FEDU 349,000đ XEM
Bán tại freetuts 280,000đ MUA

Nội dung khóa học

 1. Phần 1 – Cài đặt công cụ lập trình

  • 001 – Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC (07:19)
  • 002 – Cài đặt code editor cho khóa học (10:43)
  • 003 – Cài đặt plugin MVC cho Code editor (08:20)
 2. Phần 2 – Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC ban đầu

  • 004 – Cài đặt server và chạy file PHP đầu tiên (05:45)
  • 005 – Cài đặt kiến trúc MVC (08:42)
 3. Phần 3 – Ứng dụng MVC đầu tiên

  • 006 – Lý thuyết về kiến trúc MVC (16:13)
  • 007 – Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên (14:38)
  • 008 – Cách truyền dữ liệu từ Controller vào trong view thế nào (13:09)
 4. Phần 4 – Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối

  • 009 – Lý thuyết về Mysql (08:42)
  • 010 – Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào (09:34)
  • 011 – Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu (11:56)
 5. Phần 5 – Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql

  • 012 – Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử (09:27)
  • 013 – Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC (10:25)
  • 014 – Controller nhận dữ liệu từ view thế nào (11:52)
  • 015 – Xử lý tầng dữ liệu (13:12)
  • 016 – Tóm tắt kiến thức (11:32)
 6. Phần 6 – Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng

  • 017 – Lý thuyết về mảng (11:10)
  • 018 – Kĩ thuật tạo và duyệt mảng (16:41)
 7. Phần 7 – Bài toán kinh điển – Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP – Mysql

  • 019 – Khởi tạo controller showData (07:05)
  • 020 – Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View (11:35)
  • 021 – Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu (05:26)
  • 022 – Xóa dữ liệu trong mysql (17:07)
  • 023 – Sử dụng hàm require (05:05)
  • 024 – Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC (10:02)
  • 025 – Nhận dữ liệu từ controller thế nào (07:40)
  • 026 – Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu (13:59)
 8. Phần 8 – Học PHP Mysql qua bài số 2 – Quản lý nhân sự

  • 027 – Giới thiệu project số 2 – lập trình backend cho website quản lý nhân sự (06:56)
  • 028 – Phân tích cơ sở dữ liệu (05:22)
 9. Phần 9 – Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4

  • 029 – Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình (07:38)
  • 030 – Thiết kế nhanh phần frontend (10:54)
 10. Phần 10 – Lập trình chức năng thêm dữ liệu

  • 031 – Chuyển phần frontend vào view (04:43)
  • 032 – Tạo View thêm dữ liệu (12:57)
  • 033 – Dùng controller lấy dữ liệu từ view (07:13)
  • 034 – Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php (12:09)
  • 035 – Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend (13:15)
 11. Phần 11 – Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu

  • 036 – Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller (13:18)
  • 037 – Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql (05:50)
  • 038 – Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên (06:13)
  • 039 – Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL (07:17)
  • 040 – ĐIều hướng và lấy dữ liệu từ mysql (08:37)
  • 041 – Nhận dữ liệu trong view (06:17)
  • 042 – Viết hàm controller sử lý việc sửa ảnh và upload ảnh (13:09)
  • 043 – Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự (10:17)
  • 044 – Xóa dữ liệu bằng id (06:04)
 12. Phần 12 – Viết Jquery cho Frontend load dữ liệu mà không cần load lại trang

  • 045 – Giới thiệu jquery ajax (08:26)
  • 046 -Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web (11:59)
  • 047 – Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện (13:07)
  • 048 – Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang (17:23)
  • 049 – Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự (03:25)
 13. Phần 13 – Kiểu dữ liệu hiện đại Json

  • 050 – Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại (05:23)
  • 051 – Cài đặt project và môi trường code (06:38)
  • 052 – Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng (09:12)
 14. Phần 14 – Hiểu bản chất của Json thông qua làm một web hoàn chỉnh

  • 053 – Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ (10:30)
  • 054 – Đưa dữ liệu json vào mysql (07:23)
  • 055 – Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json (11:40)
  • 056 – Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào (13:19)
  • 057 – Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json (12:16)
  • 058 – Thao tác thêm dữ liệu json thế nào (13:52)
  • 059 – Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json (05:13)
  • 060 – Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào (08:31)
  • 061 – Các thao tác xử lý xử dữ liệu json (13:55)
 15. Phần 15 – Đưa Json vào lập trình Backend

  • 062 – Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend (08:37)
  • 063 – Phân tích dữ liệu theo hướng json (08:42)
 16. Phần 16 – Chức năng thêm mới slide ảnh dùng Json

  • 064 – Setup project (04:19)
  • 065 – Tạo view thêm mới dữ liệu (12:30)
  • 066 – Thêm dữ liệu bằng model và controller (16:51)
  • 067 – Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide (13:14)
 17. Phần 17 – Hoàn thiện Backend cho phần slide CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG

  • 068 – Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt (05:42)
  • 069 – Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide (11:02)
  • 070 – Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller (06:18)
  • 071 – Xử lý logic cho phần upload hàng loạt (15:02)
  • 072 – Hoàn thiện backend cho phần slide (06:53)
 18. Phần 18 – Hoàn thiện Frontend cho phần slide

  • 073 – Setup phần dữ liệu và phần frontend (10:17)
  • 074 – Hoàn thiện kết nối frontend và backend (13:14)
 19. Phần 19 -Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

  • 075 – Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao (13:33)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

###########################

Bạn phải nhập đúng địa chỉ bên dưới vì mình sẽ gửi mã kích hoạt qua đường bưu điện, thanh toán tận nhà.


Số tiền: 305,000đ. Trong đó 25,000đ là phí gửi bưu điện

Gửi $ đến địa chỉ paypal: thehalfheart@gmail.com.

Số tiền: 13,023$ (1$ = 21.500đ)

Thanh toán qua ví với số điện thoại: 0979306603.

Số tiền: 280,000đ

 • Ngan Hang Vietcombank : Chi nhánh: Bình Tây, Q6, TP HCM
  Số tài khoản: 0251002704529
  Chỉ tài khoản: Nguyễn Văn Cường
 • Ngan Hang Sacombank : Chi nhánh: Cưkuin Đăklăk
  Số tài khoản: 050053235619
  Chỉ tài khoản: Nguyễn Văn Cường

Số tiền: 280,000đ


Lưu ý: Nội dung gửi tiền là [SĐT] mà bạn đã nhập ở trên.

Nếu có thắc mắc vui lòng gọi đến số điện thoại 0979306603, hoặc liên hệ qua skype thehalfheart hoặc fanpage.

Khóa học liên quan