MÃ GIẢM GIÁ KYNA

Giá
Slideshow đỉnh cao với After Effects Adobe

(Giảng viên: Master Trần)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
Photoshop thần thánh

(Giảng viên: Phạm Tiến Hưng)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 399,000đ
3 phút thiết kế ảnh quảng cáo cùng "Design Chef" bằng phần mềm thiết kế online

(Giảng viên: Marsal Academy)

Giá gốc: 699,000đ
Giá bán: 399,000đ
Photoshop CS6 cho người mới bắt đầu

(Giảng viên: Nguyễn Văn Dinh)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 249,000đ
Làm phim hoạt hình 2D với Maya

(Giảng viên: Khổng Minh Phương)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 149,000đ
Dựng phim hoạt hình 3D (Phần 2)

(Giảng viên: Khổng Minh Phương)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 149,000đ
Dựng phim hoạt hình 3D (Phần 1)

(Giảng viên: Khổng Minh Phương)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 251,000đ
Adobe Animate CC 2017 toàn tập

(Giảng viên: Lục Đức Thành)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 251,000đ
Thiết kế Web với UI/UX

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 600,000đ
Giá bán: 600,000đ
Xử lý ảnh bằng photoshop và lightroom

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 600,000đ
Giá bán: 600,000đ
Thiết kế và tối ưu website cho marketers

(Giảng viên: Marsal Academy)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 399,000đ
Thiết kế web hoàn chỉnh

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 400,000đ
Hậu kỳ dựng video marketing & video sales

(Giảng viên: Nguyễn Hoàng Vũ)

Giá gốc: 500,000đ
Giá bán: 299,000đ
Sản xuất video hoàn chỉnh bằng điện thoại

(Giảng viên: Nguyễn Hoàng Vũ)

Giá gốc: 350,000đ
Giá bán: 199,000đ
Lên kịch bản cho video marketing và video bán hàng

(Giảng viên: Nguyễn Hoàng Vũ)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 199,000đ
Adobe Illustrator CC2017 toàn tập

(Giảng viên: Lê Đức Lợi)

Giá gốc: 600,000đ
Giá bán: 399,000đ
Adobe Indesign CC2015 toàn tập

(Giảng viên: Lê Đức Lợi)

Giá gốc: 500,000đ
Giá bán: 350,000đ
Adobe Photoshop CC2015 toàn tập

(Giảng viên: Lê Đức Lợi)

Giá gốc: 600,000đ
Giá bán: 399,000đ
Responsive Design

(Giảng viên: Phó Hải Đăng)

Giá gốc: 100,000đ
Giá bán: 100,000đ
Adobe Premiere dành cho người mới bắt đầu - nâng cao

(Giảng viên: Nguyễn Tấn Cường)

Giá gốc: 600,000đ
Giá bán: 399,000đ
Adobe Premiere dành cho người mới bắt đầu - cơ bản

(Giảng viên: Nguyễn Tấn Cường)

Giá gốc: 500,000đ
Giá bán: 299,000đ
Đồ án thực hành từ Photoshop tới website

(Giảng viên: Phó Hải Đăng)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 210,000đ
Thiết kế Layout cho website với HTML5 và CSS3

(Giảng viên: Phó Hải Đăng)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 210,000đ
Trang trí website bằng CSS

(Giảng viên: Phó Hải Đăng)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 280,000đ
Thiết kế website với HTML

(Giảng viên: Phó Hải Đăng)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 210,000đ
Sketchup Pro 2013 – Cơ bản đến nâng cao

(Giảng viên: Phan Quốc Huy)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 101,000đ
Dựng hình – Render – Animation trong Cinema 4D

(Giảng viên: Phan Quốc Huy)

Giá gốc: 200,000đ
Giá bán: 149,000đ
AutoDesk AutoCAD 2015 - dựng 2D Phần 2

(Giảng viên: Phan Quốc Huy)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 199,000đ
AutoDesk AutoCAD 2015 - dựng 2D - Phần 1

(Giảng viên: Phan Quốc Huy)

Giá gốc: 200,000đ
Giá bán: 149,000đ
Dựng hình và Render Ngoại Thất bằng 3DS MAX

(Giảng viên: Phan Quốc Huy)

Giá gốc: 500,000đ
Giá bán: 299,000đ
Thiết kế giao diện website với HTML và CSS

(Giảng viên: Nguyễn Trí Hoàng Dương)

Giá gốc: 200,000đ
Giá bán: 149,000đ
Làm phim kiến trúc bằng Lumion 3D

(Giảng viên: Phan Quốc Huy)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 199,000đ
Adobe Photoshop – 50 bài hướng dẫn hay nhất

(Giảng viên: Phan Quốc Huy)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 299,000đ
Xây dựng SPA Shopping Cart bằng JS đơn thuần

(Giảng viên: Nordic Coder)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 280,000đ
JavaScript dành cho người mới bắt đầu

(Giảng viên: Nordic Coder)

Giá gốc: 599,000đ
Giá bán: 410,000đ
Khôi phục website, nâng cao bảo mật và chống hack WordPress

(Giảng viên: Bình Đặng)

Giá gốc: 350,000đ
Giá bán: 240,000đ
Tăng Tốc WordPress Cấp Tốc

(Giảng viên: Bình Đặng)

Giá gốc: 250,000đ
Giá bán: 170,000đ
Quản trị mạng quốc tế CCNA qua các bài Lab (Phần 1)

(Giảng viên: Nguyễn Khánh Tùng)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
Xây dựng Multi-level menu với CSS Position

(Giảng viên: Nordic Coder)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 280,000đ
Nhập môn lập trình máy tính

(Giảng viên: Nguyễn Văn Khánh)

Giá gốc: 299,000đ
Giá bán: 200,000đ
Lập Trình Kotlin Toàn Tập

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
LinQ chuyên sâu

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
C# nâng cao

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
C# căn bản

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Advanced

(Giảng viên: Tạ Thị Thinh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 399,000đ
Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation

(Giảng viên: Tạ Thị Thinh)

Giá gốc: 500,000đ
Giá bán: 201,000đ
Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
Lập trình Python cơ bản

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ