MÃ GIẢM GIÁ KYNA

Giá
Lập Trình Kotlin Toàn Tập

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
LinQ chuyên sâu

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
C# nâng cao

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
C# căn bản

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Advanced

(Giảng viên: Tạ Thị Thinh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 399,000đ
Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation

(Giảng viên: Tạ Thị Thinh)

Giá gốc: 500,000đ
Giá bán: 299,000đ
Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
Lập trình Python cơ bản

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 490,000đ
Lập trình Fullstack với Angular - PHP - MySQL

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 800,000đ
Giá bán: 499,000đ
Lập trình TYPESCRIPT qua project thực tế

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 800,000đ
Giá bán: 499,000đ
Học cách sử dụng git & github cho lập trình và thiết kế website

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 500,000đ
Giá bán: 350,000đ
Học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 280,000đ
Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu

(Giảng viên: Nguyễn Thanh Tân)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 280,000đ
Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 500,000đ
Giá bán: 399,000đ
Thiết kế website WordPress chuẩn SEO trong 6h

(Giảng viên: Nguyễn Văn Dinh)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 249,000đ
Học lập trình frontend nâng cao thông qua project thực tế (Bootstrap nâng cao)

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 700,000đ
Giá bán: 399,000đ
Học tất cả về Bootstrap 4 thông qua việc làm 5 project web - Cơ bản

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

Giá gốc: 400,000đ
Giá bán: 280,000đ
Lập trình Webservice cho Di Động

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 500,000đ
Giá bán: 299,000đ
Lập trình Android nâng cao

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 500,000đ
Giá bán: 400,000đ
Lập trình Android cơ bản

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 300,000đ
Lập trình Java trong 4 tuần

(Giảng viên: Trần Duy Thanh)

Giá gốc: 500,000đ
Giá bán: 400,000đ
An ninh mạng cho Enduser

(Giảng viên: Võ Minh Thắng)

Giá gốc: 200,000đ
Giá bán: 149,000đ
Quản trị mạng cơ bản

(Giảng viên: Võ Minh Thắng)

Giá gốc: 200,000đ
Giá bán: 149,000đ
Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP

(Giảng viên: Lưu Trường Hải Lân)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 199,000đ
Lấy tin tự động, HTACCESS và làm việc với AJAX trong PHP

(Giảng viên: Lưu Trường Hải Lân)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 199,000đ
Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 3

(Giảng viên: Lưu Trường Hải Lân)

Giá gốc: 450,000đ
Giá bán: 299,000đ
Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2

(Giảng viên: Lưu Trường Hải Lân)

Giá gốc: 450,000đ
Giá bán: 299,000đ
JQuery căn bản phần 2

(Giảng viên: Phó Hải Đăng)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 149,000đ
JQuery căn bản phần 1

(Giảng viên: Phó Hải Đăng)

Giá gốc: 300,000đ
Giá bán: 149,000đ