Kỹ thuật lập trình

Lý thuyết

Thuật toán và giải thuật

Để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp thì đòi hỏi bạn phải có tư duy lập trình vững chắc, hay còn gọi là background vững chắc, vì vậy hầu như các trường cao đẳng và đại học luôn cho học sinh học những ngôn ngữ như C, C++ trước để rèn luyện tư duy của họ.

Chúc các bạn học tốt!